• لیست کارگاههای برگزار شده سال 1401
  • لیست کارگاههای برگزار شده سال 1402
 
لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1401)
ردیف عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری مدرس محل برگزرای لینک کارگاه
1 شنایی با نرم افزارهای رفرنس نویسی و جستجوی منابع اطلاعاتی 1401/02/06 دکتر سجاد خسروی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
2 آموزش SPSS مقدماتی 1401/02/28 دکترسمانه نعمت الهی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
3 شنایی با سامانه های نوپا 1401/03/10 ناصر کمال الدینی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
4 شنایی با نرم افزارهای آماری مورد استفاده در پژوهش 1401/03/24 دکتر  سمانه نعمت الهی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
5 آموزش SPSS پیشرفته 1401/04/07 دکترسمانه نعمت الهی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
6 آشنایی با مهارت های جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعات 1401/04/29 الهه امیرماهانی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
7 چگونه مقاله سیستماتیک ریویو بنویسیم؟ 1401/05/11 دکتر عبدالعلی گلپایگانی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
8 رتبه بندی مجلات علمی در پایگاههای scopus-wos 1401/05/25 دکتر سجاد خسروی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
9 آموزش SPSS پیشرفته 1401/06/15 دکترسمانه  نعمت الهی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
10 آشنایی با سامانه های نوپا
1401/08/21 الهه امیرماهانی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
11 انتخاب عنوان و نگارش بیان مسئله
1401/09/14 دکتر هادی خوشاب مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
12 جستجوی مقالات از منابع معتبر علمی 
1401/10/10  دکتر صدیقه امیراسماعیلی  مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
13 آشنایی با نرم افزارGraghpad prism
1401/10/20 دکتر سمانه نعمت الهی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
14 ترجمان دانش
1401/11/05 دکتر مریم اخوتی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
15 آموزش SPSS مقدماتی
1401/12/01 محمد بنی اسدی مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research
16 وبینار آموزشی پایگاه pubmed
1401/12/23 محمد قاسم پور مجازی  Vc.mubam.ac.ir/research

جهت دریافت فیلم کارگاههای برگزار شده  و اطلاع رسانی و ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمایید.

https://workshop.mubam.ac.ir/ 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1402)
ردیف عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری مدرس لینک خبر لینک کارگاه
1 وبینار آموزشی نقد و داوری مقاله 1402/02/17 آقای دکتر سجاد خسروی Vc.mubam.ac.ir/research
2 وبینار آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز دانشجویان پزشکی 1402/02/27 خانم الهه امیرماهانی Vc.mubam.ac.ir/research
3 وبینار آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال 1402/03/14 آقای ناصر کمال الدینی Vc.mubam.ac.ir/research
4 وبینار آموزشی کاربرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در حیطه سلامت 1402/03/22 دکتر پیمان رضایی-دکتر افسون اسدزاده Vc.mubam.ac.ir/research
5 وبینار آموزشی آشنایی با سابمیت مقالات در ژورنال های داخلی و خارجی 1402/06/19 آقای دکتر رسول زاده Vc.mubam.ac.ir/research
6 وبینار آموزشی پروپوزال نویسی 1402/06/22 خانم دکتر ناصحی Vc.mubam.ac.ir/research
7 وبینار کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش

1402/06/29

1402/06/30

خانم دکتر عهدیه آقامحمدی Vc.mubam.ac.ir/research
8 وبینار آموزشی نگارش مقاله اورجینال

1402/06/30

خانم دکتر ناصحی Vc.mubam.ac.ir/research
9 کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال

1402/09/29

آقای علیرضا پهلوان حضوری
10 کاربرد هوش مصنوعی در پژهش

1402/10/03

دکتر مریم خوتی

الهام شریف پور

حضوری
11 کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال

1402/10/21

آقای علیرضا پهلوان حضوری
12 وبینار انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله

1402/11/09

دکتر جمشید قلی زاده Vc.mubam.ac.ir/research
13

آموزش پاراگراف نویسی برای نگارش مقاله علمی و طرح تحقیقاتی

1402/11/12

دکتر سجاد خسروی حضوری
14

وبینار آموزشی استفاده از ژورنالهای الکترونیک و بانک های اطلاعاتی

1402/11/18

الهه امیرماهانی Vc.mubam.ac.ir/research
 

وبینار آموزشی آشنایی با اصطلاح نامه پزشکی mesh و پایگاه اطلاعاتی pubmed

1402/11/25

علیرضا پهلوان نصیرآبادی Vc.mubam.ac.ir/research
12 هوش مصنوعی در پژوهش

1402/12/10

دکتر الهام عیسایی Vc.mubam.ac.ir/research
13 من میخواهم مقاله بنویسم

1402/12/12

دکتر لیلی عابدی Vc.mubam.ac.ir/research

جهت دریافت فیلم کارگاههای برگزار شده  و اطلاع رسانی و ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمایید.

http://workshop.mubam.ac.ir/ 

1403/01/26