اخبار
بازدید کتابخانه بیمارستان
1402/11/11
بازدید کتابخانه بیمارستان

بازدید معاونت تحقیقات و فناوری از کتابخانه بیمارستان

ادامه خبر
تعطیلی کتابخانه مرکزی
1402/11/11
تعطیلی کتابخانه مرکزی

تعطیلی موقت کتابخانه مرکزی...

ادامه خبر
برگزاری کارگاه
1402/09/29
برگزاری کارگاه

کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش...

ادامه خبر