اخبار
برگزاری همایش
1403/03/29
برگزاری همایش

رویداد هوش مصنوعی و سلامت در اربعین...

ادامه خبر
توزیع بن اعتباری خرید کتاب
1403/02/17
توزیع بن اعتباری خرید کتاب

ثبت نام بن اعتباری خرید کتاب ...

ادامه خبر
نیازسنجی خرید کتاب
1403/02/02
نیازسنجی خرید کتاب

نیازسنجی خرید  از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ...

ادامه خبر