اخبار
برگزاری کارگاه
1402/07/04
برگزاری کارگاه

کارگاه تدوین خلاصه سیاستی در بخش سلامت...

ادامه خبر
برگزاری کارگاه
1402/06/27
برگزاری کارگاه

کارگاه هوش مصنوعی در پژوهش...

ادامه خبر
جشنواره تحقیقات و فناوری رازی
1402/06/07
جشنواره تحقیقات و فناوری رازی

برگزاری بیست و نهمین دوره  جشنواره تحقیقات و فناوری پزشکی رازی...

ادامه خبر