گزارش عملکرد سالانه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی بم در سال 97 

گزارش عملکرد سالانه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی بم در سال 98 

 گزارش شش ماهه اول کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی بم  در سال 99 

گزارش شش ماهه دوم  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی بم در سال 99

 

 گزارش شش ماهه اول کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی بم  در سال 1400

گزارش شش ماهه دوم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی بم در سال 1400

گزارش عملکرد شش ماهه اول کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی بم در سال 1401 

 

گزارش عملکرد 6ماهه اول سال 1401

پیگیری قرارداد پشتیبانی نرم‌افزار آذرسا مربوط به سال 1401
ارسال نامه به گروههای آموزشی و دانشکده ها و نیازسنجی منابع و کتب مورد نیاز جهت خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
جمع‌آوری درخواست‌های منابع مورد نیاز اساتید، دانشجویان و کارکنان برای خرید کتاب(135عنوان)
پیگیری انجام امور مربوط به پایش کتابخانه‌ها
امور مربوط به تکمیل و به‌روزرسانی وب‌سایت کتابخانه‌های  مرکزی ،دانشکده‌ها و بیمارستان‌
ارتباط با کتابخانه‌های اقماری و دریافت مشکلات آن‌ها و راهنمایی جهت بهبود عملکرد
پیگیری امور مربوط به نرم‌افزار کتابخانه
امانت(736عنوان)، بازگشت(1015عنوان)، رزرو کتاب و پیگیری کتاب‌های امانتی دارای دیرکرد(326نفر)
راهنمایی مراجعین جهت عضویت در کتابخانه و تأیید نهایی بعد از ثبت‌نام(83نفر)
راهنمایی و کمک به مراجعین برای جستجوی کتاب‌ها در سیستم و قفسه مربوطه(500 نفر)
تمدید حضوری و تلفنی مدارک در امانت(600نفر)
چیدن کتاب‌های برگشت داده شده از امانت و کتاب‌های جدید(1115 عنوان )در قفسه‌ها و مرتب نمودن رده های کتاب
وجین کتاب‌های ویرایش قدیمی(15عنوان)
جمع‌آوری کتاب‌هایی که نیاز به صحافی دارند و ارجاع آنها برای ترمیم و صحافی(20عنوان)
بخشیده شدن تمامی دیرکردهای کتاب به مناسبت بازگشایی دانشگاه بعد از بیماری کرونا(1405)
تأیید نهایی تسویه حساب در نرم‌افزارکتابخانه مرکزی دانشجویان، اعضای هیأت علمی(105نفر)
پاسخگویی به سوالات مرجع تلفنی و ایمیل(216نفر)
دریافت منابع اهدایی(21 عنوان)
پایش وب‌سایت سه ماهه چهارم 1400 کتابخانه‌های بیمارستانی و دانشکده‌ای
تهیه لیست نهایی کتب مورد نیاز دانشکده ها و کتابخانه ها
تامین بودجه و اعتبار جهت خرید از نمایشگاه
هماهنگی جهت حضور و خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
خرید ( 170عنوان) و ( 1331جلد )کتاب  به مبلغ 150971300 تومان از نمایشگاه کتاب بین المللی تهران
دریافت کتب خریداری شده و مطابقت دادن با فاکتورها
تقسیم‌بندی و جداسازی کتاب‌های هرواحد با توجه به درخواست آن‌ها و درنهایت تحویل به مسئول مربوطه به تفکیک هر واحد
بررسی عنوان پروپوزال پایان نامه و تایید عدم تکراری بودن عنوان
ثبت اطلاعات پایان‌نامه در دفتر ثبت و نرم افزار کتابخانه
به‌روزرسانی کلیه وب‌سایتهای  کتابخانه ای شامل :مرکزی، دانشکده ای(پزشکی – بهداشت) بیمارستانی (پاستور)
دریافت ایمیل جهت مشاوره و اطلاع رسانی به کاربران و جستجوی مقالات و کتاب های مورد نیاز

 

 

 

1401/06/28