کتابهای الکترونیک تمام متن

جهت مشاهده منابع مورد اشتراک دانشگاه شامل : Database و e-journals و E-Books, Atlases & CME's و (Multimedia (Movies, Images, Slides و Local Resources وFree Medical Resources  از  سایت منبع یاب لینک منابع اطلاعاتی وارد شوید. 

 

E-Books, Atlases & CME's

URL Address Name Of Electronic Resource/Company  logo
http://search.ndltd.org/ NDLTD
https://www.doabooks.org/ Directory of Open Access Book
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
SCIENCE DIRECT BOOK
http://www.freebooks4doctors.com/
FREE BOOK FOR DOCTORS
1401/01/08