اخبار
برگزاری کارگاه
1400/06/06
برگزاری کارگاه

کارگاه "انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله" ویژه اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید.

ادامه خبر
 شاخص Cite Score مجلات ایرانی در بانک اطلاعاتی Scopus
1400/04/09
شاخص Cite Score مجلات ایرانی در بانک اطلاعاتی Scopus

نسخه سال 2020 شاخص Cite Score مجلات ایرانی در بانک اطلاعاتی Scopus منتشر شد

ادامه خبر
دسترسی به پایگاه web of science
1400/04/09
دسترسی به پایگاه web of science

دسترسی به پایگاه web of science برقرار گردید

ادامه خبر