شرح وظایف بخش اطلاع رسانی

 

 • راهنمایی دسترسی به منابع کتابخانه دیجیتال و سرویس VPN
 • راهنمایی کاربران بصورت تلفنی و یا پست الکترونیکی در خصوص استفاده  از کتابخانه دیجیتال پزشکی  
 • کنترل دسترسی به بانکهای اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال پزشکی  
 • جستجوی مقالات و راهنمایی جهت جستجو در کتابخانه دیجیتال پزشکی  
 • برگزاری کارگاههای آموزش منابع الکترونیکی دانشگاه
 • نظارت بر امور بخش اطلاع رسانی و ارائه گزارش های موردنیاز
 • جستجوی اطلاعات از منابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه
 • آموزش نحوه استفاده از کتابخانه دیجیتال پزشکی  به مراجعان
 • ارائه نتایج جستجو بصورت پرینت ، چاپ روی  CD  و یا پست الکترونیکی
 • نظارت بر سیستمها و ایستگاههای کاربری و راهنمایی کاربران در استفاده از منابع علمی
 • گزارش وجود نقص فنی سخت افزاری یا نرم افزاری بخش

1402/07/03