• لیست کارگاههای برگزار شده سال 1398

  • لیست کارگاههای پیشنهادی سال 1398

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1398)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
مدرس

محتوای آموزشی

شرکت کنندگان

1
کارگاه آشنایی با نرم افزار کتابخانه ای آذرسا
13/05/1398 لغایت 15/05/1398
آقای مهندس امینی

 

 

2
کارگاه پروپوزال نویسی
1398/05/22
آقای دکتر حمید شریفی،دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

3
اصول مقاله نویسی
1398/05/30
آقای دکتر محسن رضائیان، استاد تمام اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

 

4
بررسی متون وجستجوی الکترونیک
1398/06/14
خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار کتابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

5
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss
1398/06/24
آقای دکتر یونس جهانی، دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

6
ترجمان دانش
1397/06/26
خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار کتابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان


7
کارگاه آشنایی با سامانه های جستجو(نوپا)
1398/09/18
جناب آقای دکتر کبیری


8
چگونه یک مقاله مروری نظام مند بخوانیم؟
1398/09/18 تا 1398/0918
جناب آقای دکتر کبیری


 

لیست کارگاههای آموزشی پیشنهادی  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال1398)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
1
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی
 
2
آشنایی با شاخص  های علم سنجی
 
3
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیgoogle Scholar-pubmed-Mesh
 
4
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیOvid-science Direct
 
5
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیClinical Key –Cochrane library
 
6
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیproQuest-Scopus
 
7
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیISI-Up to Date
 
8
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیSpringer-Embase
 
9
آموزش نرم افزار EndNote
 
10
پژوهش های اینترنتی
 
11
آموزش نرم افزار Word برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)
 
12
کارگاه برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)
 
13
پایگاه ISI و آشنایی با شاخص های علم سنجی
 

 

 
1398/11/02