اخبار
کارگاه برگزار شد
1399/09/25
کارگاه برگزار شد

کارگاه انتخاب مجلات معتبر و شناخت مجلات جعلی برگزار گردید...

ادامه خبر
برگزاری کارگاه
1399/09/22
برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه انتخاب مجلات معتبر و شناخت مجلات جعلی

ادامه خبر
هفته کتاب و کتاب خوانی گرامی باد
1399/09/03
هفته کتاب و کتاب خوانی گرامی باد

 تبریک هفته کتاب و کتابخوانی  و روز کتابدار ...

ادامه خبر