اخبار
تعطیلی سالن های مطالعه
1398/12/11
تعطیلی سالن های مطالعه

تعطیلی سالن های مطالعه کتابخانه های دانشگاه

ادامه خبر
دسترسی آزاد به پایگاههای اطلاعاتی RICeST
1398/11/27
دسترسی آزاد به پایگاههای اطلاعاتی RICeST

به مناسبت دهه  فجر امکان دسترسی آزاد به پایگاههای اطلاعاتی مرکز منطقه ای علوم و فناوری

ادامه خبر
فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی از بانک های اطلاعاتی
1398/11/02
فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی از بانک های اطلاعاتی

فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی از بانک های اطلاعاتی pubmed و scopus

ادامه خبر