برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار

 

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی نرم افزار آذرسا جهت کتابداران شاغل در دانشگاه در تاریخ های 13/5/1398 لغایت 15/5/1398 به مدت 3 روز در محل مرکز آزمون الکترونیک پردیس خلیج فارس برگزار گردید.

با توجه به خریداری نرم افزار تحت وب کتابخانه  (آذرسا)  و مجهز شدن کلیه کتابخانه ها به این نرم افزار در این کارگاه که توسط کتابخانه مرکزی برگزار گردیده بود  معرفی و نحوه کار با نرم افزار مذکور توضیح داده شد.