هفته کتاب و کتاب خوانی گرامی باد

بیست و نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران

24 آبان تا 1 آذر 1400

 

((جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم))

دوشنبه 24 آبان ماه آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی روز کتابدار نیز نامیده شده است .این روز را به تمام کتابداران پرتلاش و گرامی دانشگاه علوم پزشکی بم تبریک میگوییم.

قفسه کتاب تنها گلدانی است که کتابدار از چیده شدن گلش شادمان میشود.