برگزاری کارگاه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار میکند:

به اطلاع کلیه اعضای هیات علمی، دانشجویان و همکاران محترم علاقمند می رساند

کارگاه مجازی دو روزه کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش  در تاریخ ۲۹ و ۳۰ شهریور ماه به صورت مجازی برگزار میگردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این رویداد پژوهشی به سامانه کارگاه های معاونت تحقیقات به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

Workshop.mubam.ac.ir

لینک شرکت در رویداد

Vc2.mubam.ac.ir/research